W​at te doen bij een klacht?

Bent u ontevreden of heeft u een klacht dan hoop ik dat u hierover met mij in gesprek gaat. Ontevredenheid is voor mij een mogelijkheid mijn werkzaamheden te verbeteren. 

Mocht u na dit gesprek toch vinden dat er onvoldoende gehoor is gegeven aan uw klacht dan kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersoon van de NFG.

(https://www.de-nfg.nl/niet-tevreden-over-je-hulpverlener.html)

Privacy reglement

In praktijk "De Serre" worden diverse persoonsgegevens verwerkt. Dit is noodzakelijk om goed te kunnen behandelen en daarnaast nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Om goede zorg te kunnen verlenen worden gegevens over de behandeling vastgelegd in een dossier. Alle therapeuten hebben een wettelijke dossierplicht. Vanzelfsprekend wordt zorgvuldig met deze gegevens omgegaan. Via onderstaande link vindt u het uitgebreide privacy reglement. 

Privacyreglement


Tarie​ven


Een intakegesprek kost € 60,00 en duurt ongeveer 1,5 uur.

Een sessie van een uur kost € 60,00. (contacten met school, voorbereidingen en plan van aanpak zijn hierbij inbegrepen)  


Kindertherapie/jeugdtherapie is vrijgesteld van BTW. Voor coaching trajecten, ouderbegeleiding, workshops en trainingen wordt 21% BTW in rekening gebracht.

Informeer naar mogelijke tegemoetkomingen in de kosten. Voor kinder- en jeugdtherapie is bij vele zorgverzekeraars een vergoeding mogelijk vanuit het aanvullende pakket.

Zie overzicht verzekeraars op https://www.de-nfg.nl/zorgvergoedingen.html


Ouderbegeleiding en coaching wordt door de zorgverzekeraar niet vergoed. Soms is tegemoetkoming in de kosten ook mogelijk via PGB, de gemeente of het rugzakje bij de school. Vanzelfsprekend zijn de kosten ook aftrekbaar voor de belasting.

Mocht een afspraak niet door kunnen gaan dan dient u die minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen. Afspraken die binnen 24 uur worden afgezegd worden alsnog berekend.

0