Voor wie?


Voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 5 tot 23 jaar die signalen afgeven in de vorm van:


• Sociale angst en verlegenheid

• Niet lekker in je vel zitten

• Onvoldoende zelfvertrouwen

• Hooggevoeligheid (Hoogsensitief)

• Fobieën of angsten

• Faalangst

• Pesten of gepest worden

• Slaapproblemen, nachtmerries

• Eetproblemen

• Problemen met zindelijkheid

• Beperkingen door stoornissen als ADHD, ASS, etc.

• Boosheid of frustratie

• Verdriet (rouw)

• Problemen op school of met huiswerk maken/plannen

• Problemen met veranderde gezinsomstandigheden

• Gedragsproblemen

• Concentratieproblemen

• Of nog iets anders, wat hier niet genoemd is


Tijdens de begeleiding staat het kind/de jongere centraal en wordt het benaderd vanuit het uitgangspunt dat ieder mens uniek is en volledig zichzelf mag zijn. Er is respect voor het kind, de jongere en de ouders.


Doel:


Het kind of de jongere op een ontspannen, leuke en snelle manier een oplossing laten vinden voor het probleem. De oplossing vormt het doel waaraan gewerkt wordt tijdens de sessies. Daarnaast betrekt de kindertherapeut de ouders en eventueel ook de school bij het traject. Ouders krijgen inzicht in het probleem en handvatten om het kind te begeleiden.


Werkwijze:


Na aanmelding volgt een intakegesprek. Dit gesprek kan met of zonder het kind plaatsvinden, afhankelijk van de situatie en de wens van de ouders. Hierna start het traject met als uitgangspunt de hulpvraag van het kind en van de ouders.

Na enkele sessies volgt een tussenevaluatie. Het traject wordt afgesloten met een eindevaluatie.

Er wordt gewerkt volgens de oplossingsgerichte methode. Cognitieve gedragstherapie en Rationeel Emotieve Therapie maken onderdeel uit van de methode. Er wordt met het kind gepraat en er worden oefeningen gedaan. Daarbij wordt gebruik gemaakt van spel, tekenen, knutselen, delenwerk, lichaamswerk, verhalen, metaforen en ontspanningsoefeningen. De tools die gebruikt worden tijdens het traject worden afgestemd op de interesses van het kind. Het is belangrijk dat de sessies als plezierig (en daarmee ontspannen en veilig) ervaren worden, zodat de weg naar ontwikkeling en verandering open ligt.
0